Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9414434

צור קשר

beitelazari1948@gmail.com

שלח דוא"ל

 

 סרטון היסטוריית המושב ביוטיוב
 
המושב הוקם בינואר 1949 ובתחילה נועד להיקרא "ערוגות". מכיוון שהוא הוקם על ידי עולים שהתיישבו באופן זמני בעאקיר, הוא נקרא "עקיר החדשה" . בשנת 1952 שונה שמו ל"בית אלעזרי" על שמו של יצחק אלעזרי-וולקני (וילקינסקי), שהיה אגרונום ושותף פעיל בהתפתחות ההתיישבות בארץ ישראל‏ . למרות זאת, השם עקיר החדשה המשיך ללוות את המושב וועדת השמות הממשלתית דרשה מתושביו לחדול מלהשתמש בשם הערבי ולדבוק בשם העברי בלבד‏ ומודעות פורסמו בעיתונות על כך בינואר 1957.
בית אלעזרי היה מושב העולים הראשון שהוקם. הוא הוקם על ידי עולים חדשים הן ממדינות אירופה (פולין ורומניה) שהגיעו באונייה פאניורק (אוניית מעפילים לשעבר) והן על ידי עולים מליטא, עיראק, איראן, תימן ועוד. הרעיון להקמת המושב היה של לוי אשכול, שהגיע לבית העולים בפרדס חנה וחיפש מועמדים להקמת המושב הראשון לאחר קום המדינה. לאחר חצי שנה לוי אשכול אירגן 16 משפחות מהאונייה פאניורק, והביא אותם לעאקיר, שהיה כפר ערבי עד למלחמת העצמאות. העולים קיבלו הדרכה מהחקלאים של כפר ביל"ו עד הקמת המושב.

ביולי 1949 ציינו תושבי המושב את הקמת המוסדות הציבוריים של המושב‏. באמצע 1950 הוחל בהקמת 70 בתים נוספים במושב, דבר שנתקל בתחילה בהתנגדות מצד אנשי גבעת ברנר‏. בינואר 1951 כלל המושב כ-160 משפחות‏.

המושב הוקם על אדמות קיבוץ גבעת ברנר. העולים בנו בתים מפח וחילקו את האדמה לחלקות עיבוד. כל אחד קיבל עבודה לפי יכולותיו. לאחר מכן הוסיפה הסוכנות היהודית קבוצות עולים נוספות עד שהיישוב התייצב על כ-120 משפחות. כל משפחה קיבלת מהסוכנות רפת קטנה מבטון (חלק משרידי הרפתות עדיין קיימים) ופרה. לאורך השנים הענף העיקרי ממנו התפרנסו התושבים היה ענף הרפת - כיום נותרו רפתות בודדות.

מושב בית אלעזרי הוא אחד המושבים הגדולים בארץ - היקפו 6 ק"מ והוא מונה כיום כ-400 משפחות, 120 משקים והיתר גרים בהרחבה הקהילתית.

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות יישוב רותם